thoi tiet   Thời tiết
Đà Nẵng 32°C
Hải Phòng 33°C
Nha Trang 31°C
Nghệ An 36°C
Gia Lai 26°C
Sơn La 30°C
TP. Hồ Chí Minh 33°C
Hà Nội (Láng) 36°C