Giá vàng   Giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
SJC 35,710 35,810
Nhẫn tròn H.T.V 33,960 34,310
Tỷ giá  Tỷ giá
  Loại ngoại tệ  Mua TM  Bán
  CHF  22,696.36  23,060.62
  EUR  24,980.55  25,279.65
  HKD  2,834.91  2,891.95
  JPY  200.33  204.15
  KWD  -  76,620.72
  NOK  -  2,784.94
  SAR  -  6,163.83
  SGD  16,344.92  16,673.81
  USD  22,250.00  22,320.00