Giá vàng   Giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
SJC 36,190 36,270
Nhẫn tròn H.T.V 34,310 34,760
Tỷ giá  Tỷ giá