Giá vàng   Giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
SJC 36,620 36,700
Nhẫn tròn H.T.V 35,790 35,890
Tỷ giá  Tỷ giá